Skip to content
EUSL Logo

European Social Label Foundation

Om stiftelsen och dess uppdrag

Care to Change the World

EUSL Logo

European Social Label Foundation – en introduktion

När det ursprungliga European Social Label bildades sommaren 2016 visste nog ingen vilken resa som skulle påbörjas. Bakgrunden handlade, som så många andra gånger, om ett missnöje, i detta fall riktat mot ineffektiva myndigheter som låter arbetslösa gå hemma även fast många vill och kan arbeta. När verksamheten uppstod var målet att skapa något som man kunde visa upp och där innanförskap – som inte är ett ord enligt den svenska ordlistan – skulle kunna fungera som ett konkurrensverktyg, 

Det slogs tämligen snabbt fast att avsaknaden av SME-sektorn var en avgörande faktor för att snabbare få folk ut i arbete och problemet var inte bristen på arbetslösa eller arbetssökande människor utan snarare handlade det om att främst småföretagare inte kunde motivera att ta sig an praktikanter eller andra på arbetsträning. Det var också svårt att motivera att lägga ned tid på arbetsplatsanpassningar och liknande och i slutändan blev det mer problem och kostnader än rena investeringar. Man kan tycka vad man vill om det, men det är så företagsvärlden ser ut. European Social Label både förstår och gillar den världen och det var utifrån detta perspektiv ett beslut togs om att det nog här finns en nisch att växa i.

Det yttersta uppdraget för EUSL Foundation är att enligt European Social Labels önskemål genomföra samhällsbyggande projekt och verka för att den idéburna och den privata sektorn kan närma sig varandra.

”European Social Label ska vara mycket. Ett ekosystem att leva och verka i, en modell för inkludering och jämställdhet men även anpassat för varje individ i samhället.”

EUSL Logo

Utmanande utveckling

Ganska snabbt gick det att se att betydelsen av integration, utanförskap, mångfald och jämställdhet gav sådana effekter att det började bli dags att definiera vad det betyder. För European Social Label blev det ”en person som är över 15 år och arbetslös i minst 30 dagar. Längre än så ska ingen som inte vill behöva vara utan sysselsättning. 

När definitionen väl var bestämt blev det lättare att titta på lösningarna. Det skapades idéburna, ideella, vinstdrivande samt fler verksamheter och tillsammans växte det första, av flera, konglomerat fram. Den stora utmaningen var nu att förklara och motivera respektive verksamhets existens för externa parter. Efter flera försök, konsulttimmar och goda vänners råd bestämdes det att vända på det hela och då skapades EUSL Foundation. Stiftelsen blev enkel att förklara samtidigt som det gav en viss legitimitet för övriga verksamheters existens. 

EUSL Logo

EUSL Foundation – en dum stiftelse

Precis som alla andra stiftelser styrs EUSL Foundation av stadgar och har formellt sett ingen ägare. Man brukar säga att stiftelsen äger sig själv. Stiftarna av EUSL Foundation tog därför fram en alternativ lösning och skrev in i stadgarna att stiftelsen ska utföra sociala insatser i samhället, definierat av medlemmar inom European Social Label. Det är med glimten i ögat som EUSL Foundation kallas för en dum stiftelse men det är inte långt ifrån sanningen heller. 

För den IT-intresserade så är det smartheten som skiljer en router från en switch och en tv med appar kallas också för smart-tv. EUSL Foundation har inte riktigt en egen vilja utan kontrolleras av European Social Label och dess medlemmar och kan därför få kallas för en dum stiftelse. 

Upplägget gör det enklare för att utföra lokalanpassade sociala insatser som medlemmar till European Social Label önskar. Det är underförstått att demografiska och andra utmaningar skiljer mycket mellan stad och landsbygd var av det som fungerar på ett ställe inte kan förväntas fungera på ett annat och det är de lokala medlemmarna som förstås vet hur man löser samhällsproblemen där de verkar allra bäst.