Skip to content
EUSL Logo

Sociala insatser i Samhället

Stiftelsens arbete börjar och slutar med anslutna medlemmar till European Social Label

Bli medlem

EUSL Logo

Sociala Insatser i Samhället – en introduktion

EUSL Foundation är för många den yttersta spetsen av hela European Social Label. Det är här man får den första kontakten med verksamheterna som inte är strikt affärsmannamässiga. Vad som däremot är affärsmannamässigt är hur stiftelsen får sina donationer, vilket är genom medlemsorganisationen European Social Label dit företag ansluter sig och blir medlemmar. Medlemmarna kan i sin tur rekvirera ut medel för vad som kallas för Sociala Insatser i Samhället, vilket i teori och praktik kan vara vad som helst så länge ändamålet är att göra det bättre för någon annan.

Sociala insatser är alltid lokalanpassade och lokalt knutna till medlemmarna och det ska aldrig upplevas som någon form av toppstyrning. En viss marknadsföring av de sociala insatserna utförs också då det ur ett företagsperspektiv är ett konkurrensverktyg att arbeta för ett mer inkluderande samhälle. Syftet är att vända CSR, socialt företagsansvar, från något luddigt och svårt till något enkelt, lönsamt och något som går att visa upp. Det kan aldrig vara fel att öka sin omsättning om det samtidigt skapar arbetstillfällen, fler sysselsatta ungdomar, fler mätta barnfamiljer  eller färre ensamma äldre. 

EUSL Logo

Exempel på social insats: Utdelning av överbliven mat

Varje dag slängs flera ton mat helt i onödan. EUSL Foundation ser gärna att kunna ta del av dessa ”rester” och kunna dela ut den till samhällets fattiga, barnfamiljer, studenter, äldre eller andra målgrupper som många gånger måste vända på varje krona men ändå inte får ihop det i slutet av månaden.

EUSL Logo

Exempel på social insats: Ungdomsgårdar

European Social Label ser sig lite som rebellen bland företagare, kommuner och myndigheter. Det verksamhetens medlemmar önskar sig genom sociala insatser kan stiftelsen utföra i en tillsvidare form medan främst kommuner och myndigheter är kända för att älska sina projekt. Det är uttalat att genom denna inställning kan European Social Label, via EUSL Foundation, konkurrera med dessa typer av verksamheter. 

Ett exempel är driften av ungdomsgårdar. Studier visar att barn i så låg ålder som tio år riskerar att hamna i dåligt sällskap bara för att de inte har något annat att göra och ser upp till många äldre, småkriminella och i slutändan blir likadana själva. 

EUSL Foundation kan dels stötta redan existerande verksamheter så de kan ha öppet fler dagar i veckan och fler timmar per dag, men även driva egna verksamheter.

EUSL Logo

Exempel på social insats: Möten med nya vänner

För alla de som vill träffa nya vänner kan EUSL Foundation tillsammans med medlemmarna i European Social Label anordna olika events av enklare slag. Det kan vara allt från att mötas upp och gå en promenad, till att ta en kaffe på stan, till att mötas upp för att spela fotboll någonstans. EUSL Foundation är drivande i dessa och liknande insatser som är otroligt nyttiga för ungdomar som annars är på väg att bygga upp barriärer mellan sig själva, andra kulturer och omvärld. Sysselsättning och nya bekantskaper i fysiska möten har aldrig varit så viktiga som just nu. 

EUSL Logo

Exempel på verksamheter och hur medlemmar aktiveras

För European Social Label är det viktigt att medlemmarna känner att de får något tillbaka i sitt medlemskap. Ett exempel här är varumärkesutvecklingen som de får genom att synas i sammanhang utanför sin ordinarie bransch. Men European Social Label vill också driva in nya och fler kunder till medlemmarna och från något av tidigare exempel hade det varit enkelt att ta en fika på ett café som är medlem, eller om det är ett färdtjänstbolag som är medlem så kan stiftelsen se till att de anlitas så att ungdomarna säkert kommer hem på kvällen.  

Alla sociala insatser måste löpa hela linan ut, särskilt om det handlar om ungdomar. Man ska kunna ta sig dit på ett säkert vis, kunna ha ett par trevliga och säkra timmar och slutligen kunna ta sig hem på ett säkert vis. För European Social Label är detta en del av det nya ekosystem som sakta byggs fram där tjänster och produkter används i inkluderande syften. 

EUSL Logo

Morgondagens jämställda samhälle

Tillsammans med European Social Label driver EUSL Foundation även det stora projektet EUOS, Europe Our Society, vilket går ut på att bygga minst tre helt nya samhällen i Sverige som fokuserar på jämställdhet, integration och mångfald och så långt det är möjligt inte vara skattefinansierat. Projektet går även ut på att ta begrepp som hållbarhet och bygga om hela idéen om att det inte räcker med att vara hållbar eller klimatneutral utan det ska även vara klimatpositivt och samhällsutvecklande. Precis som att överskottet från verksamheterna inom European Social Label hamnar i EUSL Foundation och sedan går ut i olika samhällspositiva projekt är målsättningen att dessa samhällen ska vara både självförsörjande och kunna generera ett överskott och planen är att kunna donera överskott av bland annat vatten och el till närliggande grannar eller samhällen, helt utan kostnad.